Wiesz, że mikrofirmy stanowią najliczniejszą grupę polskich przedsiębiorstw (bo aż 96%)? To właśnie one generują 40% miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw w naszym kraju. Liczba osób pracujących w takich firmach wynosi ok. 3,9 mln osób. 

Mikrofirmy są siłą napędową gospodarki, ale są również najbardziej narażone na ryzyko upadłości. Dlaczego?

Dzieje się tak głównie ze względu na małą skalę działania i wyższe ryzyko ze strony kontrahentów (dostawców i odbiorców towarów lub usług). Małe firmy współpracują przeważnie z kilkoma lub kilkunastoma kontrahentami. Jeżeli jeden lub kilku z nich nie ureguluje należności w terminie, mała firma może mieć szybkie problemy z brakiem płynności finansowej.

Wśród kilku najpoważniejszych powodów, które mogą doprowadzić firmę do upadłości, od wielu lat podstawowa przyczyna, jest niezmiennie ta sama. To właśnie brak płynności finansowej! Firmy mogą wykazywać dochody “na papierze” ale to nie wystarcza!

Gotówka jest dla przedsiębiorców jak tlen. Pomaga im oddychać, czyli realizować bieżące działania i finansować dalszy rozwój firm. Nie jest niby czymś nadzwyczajnym, dopóki nie zaczyna jej brakować w kasie firmy.

Po więcej informacji na ten temat zapraszam do mojej poniższej publikacji, w której analizuję raport PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz raport Banku Pekao S.A.

Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Brak płynności finansowej firmy – co możesz z tym zrobić?

Od czasowej sytuacji braku płynności finansowej w firmie warto się odpowiednio zabezpieczyć. Warto zadziałać prewencyjnie i proaktywnie, kiedy jest jeszcze na to czas, a nie (mówiąc kolokwialnie), “kiedy się pali, to studnię kopać”. 

Celowo wspomniałem o czasowej sytuacji, w której firma może utracić płynność finansową a nie o ciągłym braku pieniędzy w kasie. Ten drugi problem (stały brak pieniędzy w firmie) wynika raczej ze stosowania nieodpowiedniego modelu biznesowego. Warto wtedy wprowadzić szybkie zmiany sposobów działania. Pomagam przedsiębiorcom zauważać i wprowadzać takie zmiany. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Od przejściowego braku gotówki w firmie można się zabezpieczyć, znając i korzystając z dostępnych możliwości i narzędzi finansowych. One mogą bardzo w tym pomóc.  I nie chodzi o to, żeby nagle pójść do banku po kredyt, mając poczucie ponoszenia niepotrzebnych kosztów. 

Częsty problem polega na nieznajomości dostępnych narzędzi/usług, zasad ich działania. Jeżeli do tego dołożymy kierowanie się emocjami i cudzymi opiniami, to raczej nie doprowadzi nas to w odpowiednie miejsce…

W cyklu publikacji dla przedsiębiorców, staram się przybliżyć kilka podstawowych narzędzi finansowych, z których warto korzystać w trzech podstawowych obszarach funkcjonowania firmy, takich jak:

  1. Finansowanie bieżącego działania, 
  2. Zakup środków trwałych,
  3. Poprawa płynności finansowej.

Kredyt dla firmy – kiedy warto o nim pomyśleć?

Pierwszym z podstawowych narzędzi finansowych, z których warto umiejętnie korzystać podczas prowadzenia i rozwoju firmy, jest Kredyt Firmowy. 

Jest kilka różnych rodzajów kredytów dla firmy i mają one dość szerokie zastosowanie. Podstawowe jego rodzaje mogą służyć firmie do:

  • Poprawy bieżącej płynności finansowej (tzw. kredyt w rachunku bieżącym, najczęściej niezabezpieczony),
  • Sfinansowania wszelkich planowanych inwestycji.

Na samym początku trzeba jednak zacząć od ustalenia celu. Od tego będzie bowiem zależało, o jakiego rodzaju kredyt dla firmy będziemy wnioskować. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć więcej o rodzajach dostępnych kredytów firmowych, ich specyfice i najważniejszych różnicach, zapraszam Cię do zapoznania się z poniższą publikacją. Znajdziesz w niej wszelkie niezbędne niuanse, wyczerpujące to zagadnienie. 

Z jakich kredytów dla swojej firmy możesz skorzystać?

Warto wiedzieć, że żaden bank nie da nam kredytu na “świetny pomysł na start up”. Musimy wykazać, że mamy z czego taki kredyt spłacać i potrafimy go jakoś zabezpieczyć. Czasami bankowi wystarczy, kiedy poręczymy naszym majątkiem, podpisując weksel. Czasami jednak wymaga zabezpieczenia w postaci nieruchomości lub w jeszcze innej formie.

Aby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do kredytu bankowego, zostały wprowadzone specjalne zabezpieczenia, z których polskie banki chętnie korzystają, min. Gwarancje De Minimis, czy poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego. To jedne z wielu rodzajów zabezpieczeń stosowanych przy udzielaniu kredytów firmowych. 

Fundusze wsparcia alternatywą dla kredytu firmowego?

Przedsiębiorca poszukujący dodatkowych pieniędzy na rozwój firmy ma również do dyspozycji fundusze spoza sektora banków komercyjnych – tzw. Fundusze JEREMIE. Jest to mechanizm poza dotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską. 

JEREMIE – pożyczka dla firmy w polskich złotych od 1,23% rocznie!

Zasady przyznawania tego rodzaju finansowania są zupełnie inne a warunki jego otrzymania często zdecydowanie korzystniejsze. Przykładowa  pożyczka dla firm jest już bowiem dostępna od 1,23% w skali roku i to w złotówkach.

Kredyt dla firmy – podsumujmy

Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki dla firmy, warto zapoznać się ze szczegółami umowy, ponieważ oprocentowanie to nie jedyny koszt, który należy uwzględnić. Na całkowite koszty składa się wiele elementów, między innymi: 

  • opłata za rozpatrzenie wniosku, 
  • prowizja za uruchomienie, 
  • marża banku,
  • opłata za niewykorzystaną kwotę, itp.

Do całego procesu zaciągania kredytu dla firmy warto się przede wszystkim przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem. Warto również nie ulegać “presji ratowania firmy kredytem”, tylko celowo i świadomie korzystać z kapitału z zewnątrz. Poniesienie kosztu finansowania powinno się z biznesowego punktu widzenia przede wszystkim opłacać.

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Pilarczyk

Odbierz dostęp do 30 kalkulatorów i checklist

Oblicz ratę kredytu, wzrost wartości Twojej nieruchomości i wiele, wiele więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.