Leasing – coraz popularniejsza forma finansowania

W dzisiejszym artykule “wracam więc do korzeni” i chcę Ci przybliżyć tą formę finansowania, którą jest leasing. Staram się nie wchodzić w bardzo drobne szczegóły tego produktu. Nie da się jednak uniknąć słownictwa branżowego. Niektóre zagadnienia prawno – podatkowe, będą też z pewnością wymagały indywidualnych konsultacji z księgowym. To najlepszy sposób na to, żeby dokładnie je przestudiować. 

Zależy mi na tym, abyś po przeczytaniu tego artykułu wiedział/wiedziała kogo i o co pytać oraz gdzie szukać więcej wiedzy na temat leasingu.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

 • Czym jest leasing?
 • Jak wygląda rynek leasingu w Polsce?
 • Jakie są rodzaje leasingu?
 • Co to jest leasing zwrotny?
 • Jakie są główne korzyści ze stosowania leasingu?
 • Leasing kontra kredyt. Co, kiedy wybrać?
 • Otrzymasz przydatne narzędzia i źródła, z których będziesz w stanie zaczerpnąć więcej informacji o leasingu.

Skorzystaj z leasingu online i zapłać za swoje zakupy w ciągu 15-tu minut!

Leasing – co to jest?

Leasing to coraz bardziej popularna metoda finansowania zakupu różnego rodzaju środków trwałych do firmy. Na podstawie umowy leasingu firma leasingowa (leasingodawca) kupuje wskazany przez przedsiębiorcę (leasingobiorcę) przedmiot i oddaje go przedsiębiorcy w użytkowanie.

W zamian leasingobiorca zobowiązuje się płacić leasingodawcy wynagrodzenie w formie rat leasingowych. Istnieje również leasing konsumencki dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jednak jest on na naszym rynku jeszcze bardzo mało popularny.

Przy użyciu leasingu możemy kupić auto osobowe, ciężarowe, różnego rodzaju maszyny, urządzenia czy sprzęt specjalistyczny. Mamy również możliwość zakupić komputer, oprogramowanie, a nawet nieruchomość. Katalog dostępnych przedmiotów, które możemy wyleasingować, jest naprawdę długi.

Można się również spotkać z leasingiem pracowników. Mówimy o nim w przypadku firm, którymi są agencje pracy tymczasowej, wynajmujące pracowników do konkretnych przedsiębiorstw w celu wykonania określonych zleceń.

Najczęściej jednak sięgamy po leasing aut osobowych, wybierając w tym celu leasing operacyjny. Podczas omawiania różnych przykładów transakcji leasingowych, będę w głównej mierze bazował na leasingu operacyjnym auta osobowego, który stanowi większość wszystkich transakcji leasingowych na rynku. W dalszej części artykuły wyjaśnię dokładnie jakie mamy rodzaje leasingu i na czym one polegają.

Leasing jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla zakupów dokonywanych za gotówkę czy na kredyt. To, co przede wszystkim odróżnia go od wymienionych sposobów zakupu, to forma własności użytkowanego przedmiotu. W przypadku leasingu w całym okresie trwania umowy właścicielem danego przedmiotu jest firma leasingowa – leasingodawca (przy leasingu operacyjnym).

Leasingobiorca natomiast to klient firmy leasingowej, który użytkuje dany przedmiot i ma możliwość stać się jego właścicielem po zakończeniu umowy. Może dokonać wykupu używanego przedmiotu za określoną wcześniej stawkę (często jest to 1% wartości początkowej), jednak nie musi korzystać z tej możliwości, jeżeli nie chce.

W praktyce leasing jest więc pewnego rodzaju umową dzierżawy czy najmu danego środka trwałego.

Zapłać leasingiem Online!

Opłać zakup wybranego przedmiotu do swojej firmy (do 50 tys. złotych), klikając tutaj.

Zostaniesz przekierowany do w pełni zdalnej platformy Lease Link w której dokonasz płatności online.

Obejrzyj poniższy film i zobacz jakie to proste 🙂

Kupując wszelkiego rodzaju sprzęty w sklepach internetowych, możesz teraz za nie zapłacić leasingiem w bardzo sprawny i szybki sposób!

Leasing_online

Rynek leasingu w Polsce – jak wygląda?

Przy użyciu leasingu finansowane są w naszym kraju głównie samochody, które stanowią ponad 72% wszystkich transakcji leasingowych. Prawie dwukrotnie częściej Klienci sięgają po leasing aut osobowych, który wynosi 45,6% wszystkich transakcji leasingowych. Udział sprzedażny aut ciężarowych (te powyżej 3,5 tony) w całym rynku leasingu to ponad 1/4 wszystkich zawieranych umów (26,6%). Trzeci, liczący się udział w rynku leasingu (26,5%) zajmują różnego rodzaju maszyny i urządzenia.

Wyleasingować można najprzeróżniejsze sprzęty.  Osobiście spotkałem się z leasingiem mebli w hotelu, linii technologicznej do produkcji żywności, jachtu, kina domowego czy skuterów.  Warunek jest jeden. Musimy przekonać firmę leasingową, żeby wydała pozytywną decyzję na finansowanie proponowanego przedmiotu.

Struktura_finansowania_leasingiem

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Warto zwrócić uwagę, że z leasingu korzystają głównie mikrofirmy i małe firmy. Stanowią one ponad 71% wszystkich podmiotów, finansujących swoją działalność przy pomocy leasingu. Mikrofirmy odpowiadają natomiast za ponad połowę wszystkich transakcji leasingowych.

Jak można wytłumaczyć tak duży udział w rynku tych najmniejszych firm? Myślę, że kluczowy pozostaje fakt, iż te najmniejsze podmioty stanowią ponad 95% wszystkich firm na naszym rynku. Jest ich ponad 1,8 miliona i posiadają decydujący wpływ na rozwój gospodarczy naszego kraju.

Średnie i duże przedsiębiorstwa to kolejne 28% udziału w rynku leasingu. Klienci indywidualni i sektor publiczny, stanowią natomiast marginalny udział w całym rynku, liczony w ułamkach procenta.

Struktura_klientów_firm_leasingowych

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Powyżej omówiłem krótko, jakie przedmioty są najczęstszej finansowane leasingiem i jakie firmy z niego najchętniej korzystają. Zobaczmy teraz, w jakim tempie rozwija rynek leasingu i jak się zmienia w poszczególnych grupach produktów? Na poniższym zestawieniu jest przedstawione porównanie pierwszego półrocza roku 2017 i 2018.

Rynek_leasingu_trendy

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Widać, że cała branża leasingowa rozwija się bardzo dynamicznie. Kilkunastu procentowe wzrosty rok do roku to fenomenalne wyniki. Za wyjątkiem nieruchomości, w każdej innej grupie leasingowanych produktów, widać ogromne wzrosty. Nawiązując do tytułu tego artykułu, leasing staje się więc coraz popularniejszą formą finansowania. 

Łączne aktywa sfinansowane leasingiem to już miliardy złotych (dane do pierwszego półrocza 2018 r.)

Aktywa_sfinansowane_przez_firmy_leasingowe

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Jakie są rodzaje leasingu?

Wiemy już, jak wygląda sytuacja na rynku leasingu po pierwszej połowie 2018 r., więc teraz czas zagłębić się w specyfikę samego produktu, którym jest leasing. Rozróżniamy dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy.

Leasing operacyjny

Do leasingu operacyjnego możemy zaliczyć jedynie te umowy, które łącznie spełniają dwa podstawowe warunki:

 • Umowa została zawarta na czas określony, który stanowi co najmniej 40% okresu amortyzacji zakupionego środka trwałego. W przypadku leasingu nowego auta jest to minimum 24 miesiące a maksymalnie 60 miesięcy,
 • Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług (VAT), odpowiada co najmniej wartości początkowej tego środka trwałego. To oznacza, że nie możemy zawrzeć umowy leasingowej na np. 90% czy 95% wartości auta, tylko na min 100%.

Innymi słowy, leasing operacyjny traktowany jest jako usługa (najmu czy dzierżawy), dlatego do raty leasingowej doliczany jest podatek VAT. Biorąc auto w leasingu operacyjnym, nie amortyzujemy go tylko do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy całość raty netto. VAT odliczamy (w 50% lub 100%) w zależności od tego, czy przykładowo samochód przeznaczony jest na cele mieszane – czyli użytek prywatny i służbowy czy w pełni na cele firmowe.

Umowy leasingu operacyjnego charakteryzują się też tym, że ustalone w nich opłaty ponoszone przez Korzystającego są w całości zaliczane są do jego KUP – kosztów uzyskania przychodów (zarówno część odsetkową, jak i kapitałową raty). Po stronie finansującego (firmy leasingowej) stanowią natomiast przychód. Przedmiot leasingu wykazywany jest jako składnik aktywów finansującego i u niego amortyzowany. Jest bowiem własnością firmy leasingowej.

W leasingu operacyjnym korzystający (leasingobiorca) obniża podstawę opodatkowania poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu następujących wydatków:

 • Czynsz inicjalny – tak zwana opłata wstępna, która w przypadku auta osobowego może wynosić od 0 do 40%,
 • Rata leasingowa – cała miesięczna rata leasingu,
 • Wszelkiego rodzaju opłaty manipulacyjne np. za zarejestrowanie auta, aneksy do umowy,
 • Koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, paliwo, ubezpieczenie itp.
 • Prowizje.

Ze względu na możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wymienionych powyżej wydatków dla większości przedsiębiorców leasing operacyjny jest podatkowo korzystniejszy od leasingu finansowego.

Leasing finansowy

W leasingu finansowym środek trwały jest amortyzowany przez leasingobiorcę (korzystającego). Musi on jednak zapłacić wraz z pierwszą ratą, jednorazowo w całości podatek VAT należny za cały okres. Jego wysokość zależy od stawki podatku VAT na dany środek trwały, czyli np. za przedmioty opodatkowane 8-proc. stawką trzeba będzie odprowadzić 8% VAT-u.

Oznacza to, że leasing finansowy będzie w tego typu przypadkach tańszy od operacyjnego. Dla większości firm (płatników VAT i rozliczających się na KPiR) zapłacenie na początku całego podatku VAT to jednak warunek zaporowy do skorzystania z tego rodzaju leasingu.

Leasing finansowy może być niekiedy bardziej opłacalny dla podatników, którzy zdecydowali się na ryczałtową formę opodatkowania. Dla nich bowiem wysokość kosztów nie ma wpływu na wysokość płaconych podatków.

Nad leasingiem finansowym mogą się także mocniej zastanowić firmy, które nie są płatnikami VAT. Nie będą one bowiem musiały zapłacić całego VAT-u przy pierwszej racie leasingowej. Będą mogły natomiast amortyzować przedmiot, traktując jako cenę jego wartość brutto.

Leasing finansowy opłaca się też bardziej np. przy zakupie samochodu na fakturę VAT marża (zwykle przy zakupie z komisu). Na tej fakturze nie ma podanej wartości podatku VAT. Finansowanie zakupu takiego auta przy pomocy leasingu operacyjnego rodziłoby konieczność doliczenia 23% VAT. Wybierając leasing finansowy, możemy tego uniknąć.

Umowa leasingu finansowego zawsze zakłada, że na koniec jej trwania (tutaj jej czas trwania jest w pełni dowolny – nie ma wymaganego minimum) to leasingobiorca zostaje właścicielem użytkowanego przedmiotu.

Umowa leasingu finansowego musi spełniać 3 następujące warunki:

 • Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego – czyli min 100% – tak samo jak w przypadku leasingu operacyjnego,
 • Do kosztów uzyskania przychodu u Korzystającego oraz do przychodu u Finansującego zalicza się jedynie odsetkowa część rat leasingowych,
 • Umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Różnice, jakie występują między dwoma rodzajami leasingu ująłem w poniższej tabeli

Leasing_operacyjny_a_finansowy_porównanie

Źródło: Opracowanie własne

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny może być uznany za pewnego rodzaju formę leasingu operacyjnego lub finansowego. O tym, na czym polega, przedstawiam na poniższym, uproszczonym przykładzie.

 • Klient idzie do wybranego salonu samochodowego z gotówką i kupuje sobie samochód za kwotę np. 100 000 zł.
 • Następnie po 2-3 tygodniach dochodzi do wniosku, że potrzebuje wydanych pieniędzy w firmie i chciałbym je odzyskać.
 • Udaje się do firmy leasingowej, która składa mu ofertę na odkupienie tego samochodu, czyli na przyznanie leasingu operacyjnego.
 • Po podpisaniu umowy leasingowej Klient dostaje na wskazane konto przelew od firmy leasingowej, która stała się właścicielem auta, natomiast on został leasingobiorcą – użytkownikiem auta i płaci miesięczne raty leasingowe.

Odbierz dostęp do 30 kalkulatorów i checklist

Oblicz ratę kredytu, wzrost wartości Twojej nieruchomości i wiele, wiele więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Leasing – jakie są główne korzyści ze stosowania?

Do koronnych korzyści ze stosowania leasingu możemy zaliczyć aspekty podatkowe, czyli możliwość do skorzystania z tzw. tarczy podatkowej.  Na czym ten mechanizm polega? Wykazując wyższe koszty uzyskania przychodu, zmniejszamy nimi swoją podstawę opodatkowania i tym samym odprowadzamy do Urzędu Skarbowego niższy podatek dochodowy.

Na przykładzie auta osobowego, przy leasingu operacyjnym całość miesięcznie płaconej raty zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodu firmy. Dodatkowo, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wkład własny (czynsz inicjalny), jaki ponosimy na samym początku, podczas aktywacji umowy leasingowej oraz wymienione wyżej pozostałe koszty eksploatacji, paliwa, serwisu itp.

Możemy zatem sami zdecydować, jakiej wysokości koszt chcemy ponieść w chwili zakupu środka trwałego. W przypadku auta może to być od 0 do 40% jego wartości. Dodatkowo, jeżeli auto jest przeznaczone wyłącznie na cele służbowe, wówczas do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć również 100% VAT-u, płaconego przy każdej racie leasingowej. 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zakupu auta w kredycie. Wtedy koszty są rozkładane w czasie na okres amortyzacji, czyli na np. 5 lat. Dla porównania, kupując auto w leasingu za 100 000 zł, możemy zaliczyć w momencie zakupu nawet 40 000 zł (40%) wartości do KUP, podczas gdy przez cały rok możemy amortyzować 20% jego wartości, czyli 1666 zł miesięcznie (przy amortyzacji nowego auta przez 5 lat).

W szczególnych przypadkach, kiedy dane środki trwałe są wykorzystywane bardzo intensywnie i szybciej się zużywają, można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną tzw. amortyzację przyspieszoną. Na przykładzie auta osobowego okres takiej przyspieszonej amortyzacji może wynieść nawet 2,5 roku (zamiast 5 lat). Każdorazowe decyzje w sprawach stosowanych stawek czy sposobów amortyzacji warto najpierw skonsultować ze swoim księgowym.

Leasing jest neutralny z punktu widzenia zdolności kredytowej. Jest on bowiem zobowiązaniem danej firmy, ale nie jest kredytem. Żadna firma leasingowa nie raportuje do BIKu (Biura Informacji Kredytowej), że dany klient posiada u niej leasing. W przypadku kredytu jest dokładnie odwrotnie. Każdy produkt kredytowy, który Klient posiada, jest odnotowywany w BIK, a sposób jego spłaty jest monitorowany.

Leasing jest tzw. zobowiązaniem pozabilansowym (dla firm, które prowadzą pełną księgowość). To umowa cywilno – prawna. Biorąc przedmiot w leasing, klient zachowuje możliwość sfinansowania kredytem innego rodzaju przedsięwzięcia.

Nie powinno to jednak uśpić czujność właściciela firmy. Mimo że leasingi nie wpływają na zdolność kredytową firmy, to zbyt duża ich ilość może doprowadzić do braku płynności finansowej, a to jest najgroźniejsze zjawisko, które może wystąpić w danej firmie.

Leasing jest często jedynym dostępnym źródłem finansowania dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy nie posiadają historii rachunku bankowego oraz nie dysponują własnymi środkami finansowymi. Taki przedsiębiorca może spłacać raty leasingowe z bieżących przychodów firmy, a wolne środki przeznaczyć na inny cel.

Dobrym przykładem może być leasing auta osobowego dla przedsiębiorcy, który uruchamia szkołę nauki jazdy. Auto, które weźmie w leasing, będzie narzędziem, które pozwoli mu zarabiać i spłacać comiesięczne raty z uzyskiwanych przychodów.

Procedury i szybkość przyznawania finansowania przeważają na korzyść leasingu. Zdecydowanie szybciej jest otrzymać decyzję o finansowaniu zakupu danego środka trwałego od firmy leasingowej niż od banku. W przypadku aut osobowych czasami wystarczy wręcz kilka godzin, żeby otrzymać odpowiedź, czy otrzymamy leasing. W transakcjach, takich jak zakup nowego auta od dealera, często wystarczy przedstawić dokumenty rejestrowe firmy, dokumenty tożsamości i złożyć oświadczenie o uzyskanym dochodzie.

Ilość dokumentów wymaganych przez firmę leasingową jest mniejsza niż ta wymagana przez banki. Oczywiście trochę teraz generalizuję. Wiele bowiem zależy od dokładnych parametrów transakcji leasingowej np.:

 • Rodzaju środka trwałego i szybkości jego ewentualnego zbycia na rynku (auto czy np. linia technologiczna do produkcji żywności),
 • Kwoty transakcji (kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych),
 • Okresu funkcjonowania leasingobiorcy na rynku (firma nowo założona czy prowadzona od kilku lat),
 • Proponowanych zabezpieczeń transakcji (leasingowany przedmiot + dodatkowo weksel czy jeszcze inne zabezpieczenia),
 • Proponowanej opłaty wstępnej i kwoty wykupu użytkowanego środka trwałego.

Warto podkreślić, że większa łatwość otrzymania leasingu wynika głównie z faktu, że właścicielem leasingowanego środka trwałego jest firma leasingowa. W przypadku kredytu właścicielem środka trwałego jest Klient, a nie bank.

Zobacz, w jak krok po kroku wygląda złożenie wniosku o leasing przez Internet. 

W aplikacji Lease Linka najdziesz ponad 24 różne kategorie produktów, które możesz zakupić przy użyciu leasingu. Są to między innymi:

 • Sprzęt RTV/AGD,
 • Audio i Video,
 • Komputery,
 • Oprogramowanie,
 • Meble do biura,
 • wiele innych.

Współpracuję z firmą Lease Link. Jeżeli zdecydujesz się na płatność leasingiem za pośrednictwem mojego bloga, otrzymasz atrakcyjne warunki cenowe, a ja otrzymam od Lease Link część prowizji z tego tytułu.


Już teraz możesz otrzymać leasing na sprzęty do wartości do 50 tys. zł w sposób w pełni zdalny. Firma, z którą osobiście współpracuję – Lease Link, potrafi w ciągu kilku minut wydać decyzję leasingową!

Jeżeli chcesz się przekonać jak to działa, to kliknij poniższy przycisk.

Leasing_online


Upraszczając, gdyby doszło do windykacji z powodu niespłacania rat, firma leasingowa byłaby w stanie szybciej odzyskać swoje pieniądze niż bank. Zabrałaby tylko rzecz, której jest właścicielem, a z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży, uregulowała należność. Do innych zabezpieczeń (np. weksla) sięgnęłaby tylko w przypadku braku odzyskania całości zadłużenia od Klienta.

Bank miałby bardziej utrudnione zadanie. Dochodziłby swoich roszczeń z zabezpieczeń ustanowionych na udzielonym kredycie, ale nie mógłby rozporządzać nie swoją własnością, na którą dał pieniądze. Procedura odzyskiwania środków finansowych byłaby dłuższa, kosztowniejsza i bardziej złożona. W przypadku kredytu zarówno ilość dokumentów, jakie należy przedłożyć do banku, jak i czas oczekiwania na decyzję kredytową jest więc znacznie dłuższy.

Leasing pozwala na niewielkie zaangażowanie własnego kapitału. Możemy zostać użytkownikami danego środka trwałego, wpłacając już od 0 do 10% jego wartości a własny kapitał przeznaczyć na rozwijanie firmy. W przypadku kredytu banki generalnie wymagają wyższego wkładu własnego w zakup danego środka trwałego niż firmy leasingowe.

Zmiana użytkownika środka trwałego, czyli cesja umowy jest zdecydowanie prostsza w przypadku leasingu niż kredytu. Użytkując dany środek trwały, możemy go przekazać firmie trzeciej, dokonując tzw. cesji umowy leasingowej. To jest operacja, jaką każdorazowo trzeba uzgodnić z firmą leasingującą dany przedmiot.

W zależności od rodzaju tego przedmiotu (trudno, czy łatwo zbywalnego) firma chce poznać nowego użytkownika, na którego miałby być cedowany dany środek trwały. W tym celu może poprosić od niego dodatkowo o dokumenty finansowe, żeby sprawdzić, czy firma ta ma z czego regulować raty zobowiązań. Po otrzymaniu “zielonego światła” przez firmę leasingującą, możliwa jest zmiana leasingobiorcy.

W przypadku leasingu operacyjnego środka trwałego nie musimy dokonywać wykupu po okresie użytkowania. Ryzyko związane ze zbyciem środka trwałego zostaje zatem na leasingodawcy. Dokładnie odwrotnie jest w leasingu finansowym, jednak występuje on zdecydowanie rzadziej na naszym rynku.

W przypadku leasingu aut osobowych, korzystając z dodatkowego ubezpieczenia GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) można się ubezpieczyć od straty finansowej. Kiedy warto go zastosować? W przypadku, gdy np. bierzesz samochód w leasing z bardzo niskim wkładem własnym (0-10%) i/lub wysokim wykupem.

Jest spora szansa, że wartość samochodu w danym momencie jest niższa, niż kwota leasingu pozostała do spłaty. W przypadku szkody całkowitej lub utraty samochodu (kradzieży) bezpiecznie GAP pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty z odszkodowania AC (auto casco) a wartością odszkodowania z tytułu AC. 

Przykład: Do spłaty leasingu zostało ci 50 000 zł. Wypłata z polisy AC wyniosła 40 000 zł. W tym wariancie GAP wypłaca różnicę między wartością do spłaty a wartością z odszkodowania, czyli 10 000 zł.

Leasing a kredyt. Co, kiedy wybrać?

Najważniejsza różniąca między kredytem a leasingiem polega na tym, kto jest właścicielem finansowanego środka trwałego i jakie koszty możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zobaczmy, jakie są pozostałe różnice między na podstawie poniżej zamieszczonej tabeli.

Leasing_a_kredyt_porównanie

Źródło: Opracowanie własne

Przy zakupie w kredycie tylko część odsetkowa raty kredytowej jest wliczana kosztów uzyskania przychodów. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze amortyzacja, której stawka zależy od tego, jaki środek trwały kupujemy. Dodatkowo kwestia własności, wkładu własnego podczas zakupu, czy wcześniejszej spłaty. 

No tak, tych różnic trochę jednak jest. Co w końcu wybrać? Leasing czy kredyt? Poniżej opisuję 9 aspektów, nad którymi warto się zastanowić, podejmując decyzję.

1. Zastanówmy się, czy potrzebujemy kosztów w firmie, żeby uniknąć płacenia wysokiego podatku. Jeśli tak, to leasing wydaje się być szybkim i bardziej elastycznym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Wpłata wstępna np. 40% wartości początkowej plus miesięczne raty leasingowe pozwolą skutecznie obronić się przed zapłaceniem podatku, korzystając ze wspomnianej “tarczy podatkowej”.

2. Czy zależy nam na tym, żeby móc okazać się w firmie majątkiem trwałym? Jeśli tak to sensowne wydaje się skorzystanie z kredytu. Do KUP zaliczymy odsetki od każdej zapłaconej raty kredytu oraz amortyzację liczoną w każdym miesiącu przez ustalony okres czasu. Firma staje się właścicielem kupowanego środka trwałego. Zwiększa tym samym swój majątek, jakim dysponuje i jakim może się okazać przed różnymi instytucjami, z którymi współpracuje. To ewidentnie zwiększa wiarygodność takiej firmy. Mając natomiast w leasingu operacyjnym flotę nawet 10-ciu aut osobowych, firma nie może się niestety wykazać żadnym majątkiem trwałym.

3. Czy planujemy nabyć dość standardowy środek trwały, czy bardziej nietypowy i w dodatku używany? Jeśli planujemy zakup przywoływanego często nowego auta osobowego, to otrzymanie leasingu będzie prawdopodobnie czystą formalnością. Jeżeli natomiast planujemy zakup np. klimatyzacji czy używanej maszyny sprawdzanej z zagranicy, to warto rozważać sfinansowanie ich kredytem. Tych mniej typowych przedmiotów, firmy leasingowe mogą nam nie chcieć sfinansować. W końcu to one stałyby się ich właścicielami. 

4. Kredyt ma zastosowanie w większej ilości przypadków, można go uzyskać na pokrycie bieżących zobowiązań, a często przyznawany jest po prostu na dowolny cel związany z działalnością. Leasing zaś dotyczy sfinansowania konkretnego środka trwałego.

5. Koszty finansowania to kolejny ważny punkt. Załóżmy, że firma leasingowa zgodziła nam się sfinansować dość nietypowy przedmiot. Jej ryzyko, związane z tą transakcją jest jednak wyższe niż normalnie, więc i koszty finansowania, mogą się okazać wyższe niż w przypadku kredytu. Każdorazowo warto więc porównać oferty leasingu i kredytu, zwłaszcza w przypadku bardziej niszowych sprzętów, trudniej zbywalnych w ocenie potencjalnych leasingodawców.

6. W przypadku kredytu Kredytobiorcy mają większą swobodę w zakresie ustalenia czasu trwania umowy. Może to być zarówno bardzo krótki okres (np. 1 rok), jak i stosunkowo długi – nawet przy niewielkich kwotach pożyczkę można zaciągnąć na 10 lat. Nie ma też zazwyczaj większych problemów ze zmianą okresu spłaty już w trakcie trwania umowy. Leasingodawcy są w tej kwestii mniej elastyczni, umowy są zawierane z nimi zazwyczaj na okres 2 – 5 lat i trudno go zmienić po podpisaniu umowy i zaakceptowaniu harmonogramu spłat.

7. Leasing może okazać się nieopłacalny, a często nawet niemożliwy do uzyskania na przedmioty o niskiej wartości (do ok. 15 – 20 tys. zł). Kredytem – zwłaszcza takim na dowolny cel, można za to sfinansować każdy zakup. 

8. Kredyt może okazać się nieosiągalny dla firmy, która nie posiada wymaganej zdolności kredytowej. Żeby otrzymać kredyt, należy okazać się w banku odpowiednim dochodem za ostatnie miesiące i za zamknięty rok obrotowy. W przypadku firmy, która np. dużo inwestowała i uzyskała symboliczny dochód na koniec okresu sprawozdawczego, albo nawet miała stratę, kredyt może okazać się nieosiągalny. Leasing – owszem. Firmy leasingowe również badają zdolność firmy do zaciągania i obsługi zobowiązań, ale robią to w nieco inny sposób niż banki. Oprócz czystego zysku równie ważną informacją jest dla nich również wysokość przychodów, jakie firma wygenerowała.

9. Czy zależy nam na pełnym dysponowaniu zakupionym środkiem trwałym, czy nie koniecznie. W przypadku leasingu często istnieją ograniczenia, dotyczące użytkownika przykładowego auta osobowego. Gdyby doszło do zdarzenia drogowego, w którym wziął udział nieuprawniony użytkownik (niezgłoszony wcześniej firmie leasingowej), mogłoby to nieść za sobą spore problemy. W przypadku kredytu nie ma tego typu ograniczeń.

Oczywiście pozostaje kwestia wyboru odpowiedniego produktu kredytowego do sfinansowania zakupu (kredyt inwestycyjny, pożyczka na firmę, inny) oraz ustanowienie zabezpieczeń, często mocno przewyższających kwotę kredytu. Generalnie jednak środki trwałe, które charakteryzują się trudną zbywalnością, łatwiej skredytować niż wziąć w leasing.


Jeżeli zależy Ci na sfinansowaniu zakupu auta lub innego przedmiotu, skontaktuj się ze mną za pomocą poniższego formularza.

Na co dzień współpracuję z 15-toma firmami leasingowymi oraz bankami. Jestem w stanie dobrać dla Ciebie najatrakcyjniejsze finansowanie.


  Mogą Cię również zainteresować:

  Faktoring, czyli gotówka na koncie zaraz po wystawieniu faktury

  Zanim zaciągniesz kredyt na firmę, sprawdź koniecznie!

  Z jakich kredytów dla swojej firmy możesz skorzystać?


  Leasing – przydatne narzędzia i źródła informacji

  W tym miejscu chciałbym Ci zachęcić do przejrzenia przykładowej symulacji leasingowej. Dotyczy ona auta osobowego o wartości 50 000 zł na okres 5 lat z opłatą wstępną 10%. Zobacz, jak kształtują się w racie miesięcznej i kolejnych latach:

  • Koszty leasingu,
  • Odliczenia VAT,
  • Odliczenia PIT,
  • Oszczędności podatkowe.

  Jeżeli chciałbyś zrobić swoją własną symulację leasingową, to polecam Ci kalkulator jednego z serwisów internetowych, na którym wykonałem poniższe obliczenia.

  Kalkulator leasingowy

  Raty_leasingowe

  Raty_leasingowe

  Raty_leasingowe

  Wiele przydatnych informacji o leasingu znajdziesz w Związku Polskiego Leasingu

  Na stronach Związku Polskiego Leasingu znajdziesz między innymi aktualny wykaz firm leasingowych, działających w Polsce. Związek zrzesza aż 90% z nich. Poniżej umieszczam wykaz tych firm, na dzień publikacji artykułu, czyli 19.09.2018 roku.

  Wykaz_firm_leasingowych

  Źródło: Związek Polskiego Leasingu. Stan na dzień 19.09.2018 roku.

  Z szeregiem szczegółowych przepisów prawnych (ponad 50-cioma), dotyczących umów leasingu będziesz się mógł z kolei zapoznać na portalu umowycywilnoprawne.pl 

  W tym miejscu chciałbym się jeszcze odnieść do pytań czytelnika bloga, związanych z tematem leasingu. Na fanpage jakfinansowac.pl Emil zapytał:

  1. Czy jest opcja współdzielenia leasingu przez dwie firmy?

  Przyznam, że nigdy nie spotkałem się z taką możliwością. Pojęcie car-sharingu pojawiło się co prawna niedawno, jednak w kontekście korzystania z auta przez różne osoby prywatne. Nie słyszałem, żeby jakakolwiek firma leasingowa udostępniała taką możliwość.

  2. Na co uważać podczas zawierania umowy leasingu?

  Na to pytanie znajdziesz odpowiedź powyżej w akapicie zatytułowanym: “Leasing kontra kredyt. Co, kiedy wybrać?”. Uzupełnieniem opisywanych we wskazaniem miejscu zagadnień jest “Checklista leasingowa”, którą dla Ciebie przygotowałem. Możesz ją pobrać poniżej.

  Checklista leasingowa

  3. Czy jest sens kupować auta poleasingowe – kojarzone zazwyczaj z zajechanym silnikiem?

  Według mnie wszystko zależy od stanu technicznego konkretnego egzemplarza. Tak jak to bywa z każdym używanym autem, najlepiej byłoby kupić takie, które ma sprawdzone pochodzenie, a serwisy miało wykonywane w autoryzowanej stacji serwisowej. No i stan techniczny nie budzi dużych zastrzeżeń.

  Osobiście przed zakupem swojego ostatniego auta używanego wybrałem się ze sprzedającym do autoryzowanego punktu serwisowego, gdzie za kwotę 250 zł mechanicy sprawdzili faktyczny stan techniczny. Polecam skorzystanie z takiej możliwości. Za niewielką opłatę możemy uniknąć bardzo nietrafionego zakupu.

  Poradnik leasingu – podsumowanie

  Na zakończenie wspomnę jeszcze, że Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy, dotyczącej leasingu. Planowane są dość duże zmiany, głównie w przypadku finansowania aut osobowych. Czy i w jakiej formie zmiany te wejdą w życie od stycznia 2019 roku jeszcze nie wiadomo. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat to zachęcam Cię do zapoznania się z artykułem Rząd wrzuca wsteczny bieg firmom leasingowym i przedsiębiorcom.

  Leasing ma dla mnie szczególne znaczenie. To w dużej części dzięki niemu moja “kariera” doradcy Klienta Biznesowego w banku “ruszyła z kopyta”. Minęło już ponad 12 lat, od kiedy prowadziłem szkolenia ze znajomości tego produktu dla innych doradców. Od tamtego czasu przewinęło się przez moje ręce i doradców, z którymi miałem przyjemność współpracować kilkaset różnych transakcji leasingowych.

  Na dzisiaj to już wszystko w temacie leasingu 🙂 Mam nadzieję, że informacje, które Tobie przedstawiłem, będą dla Ciebie przydatne. Jeśli tak to daj mi o tym znać w komentarzu poniżej.

  Jeżeli jednak jakieś aspekty przedstawionego tematu budzą jakieś Twoje wątpliwości, to zapraszam Cię również do bezpośredniego kontaktu.

  Skontaktuj się ze mną jeśli planujesz leasing powyżej 50 tys zł.

  Współpracuję z 15-toma firmami leasingowymi działającymi na rynku. Przy transakcjach na wyższe kwoty (powyżej 50 tys. zł), pozwala mi to znaleźć taki produkt leasingowy, który jest najlepiej spełnia oczekiwania Klienta. I co najważniejsze, będzie dla niego dostępny!

  Interesuje Cię leasing na dowolny środek trwały? Skontaktuj się ze mną, wypełniając poniższy formularz:

   Pozdrawiam

   Paweł

   Odbierz dostęp do 30 kalkulatorów i checklist

   Oblicz ratę kredytu, wzrost wartości Twojej nieruchomości i wiele, wiele więcej!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

   Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.