Faktoring rozwija się w Polsce w sposób bardzo dynamiczny. Pojawia się coraz więcej rozwiązań, które znacznie obniżają koszty procesu faktoringowego również dla małych spółek i mikro firm. Niektóre usługi faktoringowe działają już nawet w pełni zdalnie przez Internet i nawet w ciągu kilku godzin możesz otrzymać pieniądze na konto!

Dzięki swoim zaletom, faktoring stał się niezbędnym instrumentem finansowym naszej gospodarki. Jest też sprawdzonym narzędziem szczególnie dla firm, które mają przejściowe trudności z płynnością finansową, czy w czasie spowolnienia gospodarczego.

Z czego wynika fakt dynamicznego rozwoju faktoringu? Na czym polega i jakie korzyści oferuje firmom faktoring? Między innymi o tym przeczytasz w poniższym artykule. Ponadto dowiesz się z niego również:

 • Co to jest faktoring?
 • Jak działa faktoring?
 • Jakie są rodzaje faktoringu?
 • Jakie są korzyści i wady stosowania tego rodzaju finansowania?
 • Dowiesz się, ile kosztuje usługa faktoringu.
 • Zobaczysz do jakich firm możesz się wybrać po faktoring.

Co to jest faktoring?

Faktoring jest produktem finansowym, który zamienia należności, powstałe w Twojej firmie po wystawieniu faktury w “żywą” gotówkę.

W ramach tej usługi Ty jako przedsiębiorca, po wystawieniu swojemu Klientowi faktur z odroczonym terminem płatności, przekazujesz je do sfinansowania firmie faktoringowej. Uczestnikami transakcji faktoringowej są zatem:

Ty – Przedsiębiorca, nazywany również Faktorantem. Jako Klient firmy faktoringowej, przekazujesz do realizacji (zamiany należności na gotówkę) faktury, jakie wystawiłeś/wystawiłaś swoim Kontrahentom.

Instytucja finansowa, nazywana również Faktorem. Może być nią bank lub inna wyspecjalizowana firma, która świadczy usługi faktoringowe. Nabywa ona wierzytelność (fakturę) i dokonuje wypłaty gotówki na Twój rachunek w formie zaliczki (80-90% wartości faktury).

Twój Kontrahent dłużnik faktoringowy, który zobowiązany jest do opłacenia otrzymanej faktury w podanym terminie.

Warto podkreślić, że faktoring jest bardzo elastyczną usługą. W przeciwieństwie do kredytów bankowych nie wymaga przedstawiania żadnych zabezpieczeń rzeczowych dla transakcji takich jak np. hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy czy weksel. Firma faktoringowa zadowoli się w zupełności wystawionymi przez Ciebie fakturami dla Klientów/ Kontrahentów a w niektórych przypadkach ubezpieczeniem.

Firmę faktoringową zdecydowanie bardziej interesuje kondycja finansowa Twojego Kontrahenta, któremu wystawiłeś fakturę niż Twoja. Całe ryzyko związane z płatnością znajduje się bowiem po stronie Twojego Kontrahenta.

To właśnie jego weryfikuje firma faktoringowa pod kątem wiarygodności biznesowej min.

 • w bazie niesolidnych płatników,
 • bankowym rejestrze,
 • często w BIK przedsiębiorcy,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • w KRS-ie.

Pod względem formalnym Ciebie również zweryfikuje w wymienionych bazach.  

Poza samą fakturą do sfinansowania Faktor może Cię jednak poprosić co najwyżej o przedstawienie wyciągów z konta bankowego, na którym dokonujesz rozliczeń ze swoimi Kontrahentami.

Może więc być tak, że nawet jeżeli dopiero założyłeś działalność gospodarczą, ale masz bardzo wiarygodnego i solidnego Kontrahenta to bez problemu otrzymasz faktoring.

Wiele nowych firm lub takich, które mają kiepską sytuację finansową (stratę z działalności, problemy z płynnością finansową) raczej nie otrzyma finansowania w banku. Proces oceny ryzyka i lista wymaganych dokumentów są tam znacznie bardziej rozbudowane niż w przypadku faktoringu. Jest to więc produkt/usługa idealna dla tego typu firm.

 • Faktoring nie obciąża zdolności kredytowej firmy,
 • nie jest widoczny w bilansie spółki,
 • wpływa za to na polepszenie wskaźników finansowych.

Z czego to wynika tak dynamiczny rozwój faktoringu w naszym kraju? Kilka odpowiedzi na to pytanie możemy poznać po krótkiej analizie wyników badań, jakie na grupie przedsiębiorców przeprowadziła firma badawcza ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o.

Owszem próba badawcza nie była może bardzo duża, ponieważ liczyła 301 przedsiębiorstw, jednak wyniki badania okazały się dość jednoznaczne.

Zapytano przedsiębiorców: “Na ile istotne dla Państwa firmy są następujące problemy, z którymi borykają się niekiedy przedsiębiorcy?”

Wyniki ich odpowiedzi poznasz na poniższym wykresie.

płynność finansowa - wyniki badania firm

Źródło: ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o.

Okazało się, że problemy nieprzestrzegania terminów płatności, wydłużone terminy płatności i niewypłacalność Kontrahentów stanowią dość poważne problemy. 

Dotyczyły one wszystkich badanych firm aż w ponad 50%-ciu procentach. Usługa faktoringu stanowi rozwiązanie tych problemów, które finalnie przyczyniają się do powstania braku płynności finansowej w firmie. To z kolei może prowadzić nawet do ich upadłości!

Odbierz dostęp do 30 profesjonalnych narzędzi!

Wśród nich Checklisty do Kredytu Hipotecznego, kalkulatory Excel oraz rekomendowane kalkulatory Online!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Faktoring – jak działa?

Dzięki temu, że przekazałeś/przekazałaś faktury do firmy faktoringowej nie musisz czekać na swoje pieniądze 30, 60 lub jeszcze więcej dni. Otrzymujesz je od Faktora praktycznie od ręki w wysokości 80-90% kwoty z wystawionej faktury. Płacisz za to oczywiście określoną w umowie prowizję, ale masz już gotówkę, dzięki której możesz regulować swoje zobowiązania.

Pozostała część kwoty po odliczeniu wspomnianej prowizji Faktora wraca do Ciebie w momencie, kiedy Kontrahent opłaci fakturę. Zyskujesz więc płynność finansową, dzięki której możesz z powodzeniem rozwijać swoją firmę a Faktor czeka na uregulowanie należności od Twoich Kontrahentów.

Schemat działania faktoringu znajdziesz na poniższych ilustracjach.

etapy procesu faktoringu

Źródło: Polski Związek Faktorów

 

działanie faktoringu

Źródło: Polski Związek Faktorów

Co zyskujesz decydując się na takie rozwiązanie? Przede wszystkim czas, ponieważ nie będziesz musiał/musiała czekać na zapłatę. Każda firma korzystająca z faktoringu ma swoje pieniądze tuż po sprzedaży i może nimi obracać wypracowując zyski jeszcze zanim nadejdzie termin, w którym dostałaby pieniądze bez faktoringu.

Faktoring nie służy do finansowania należności, których termin zapłaty już upłynął (tzw. wymagalnych). Ma bowiem na celu przyspieszenie płatności.

Do “wykupu” przez firmę faktoringową zgłaszasz tylko te faktury, których termin płatności jeszcze nie nadszedł (czyli są niewymagalne).

W ramach usługi faktoringowej Faktor przejmuje też za Ciebie obowiązek monitorowania terminu płatności twoich faktur. Oszczędzasz więc kolejny raz czas, który możesz przeznaczyć na rozwój swojego biznesu.

Rodzaje faktoringu w Polsce

Usługi faktoringowe możemy podzielić według 5-ciu głównych kategorii. Każda z nich może występować osobno, ale również kategorie te mogą się ze sobą łączyć.

Żeby lepiej zilustrować na czym polega każda z wymienionych poniżej kategorii i rodzajów faktoringu posłużę się przykładami. 

Faktoring możemy podzielić ze względu na:

1. Charakter zobowiązania:

 • Faktoring wierzytelnościowy
 • Faktoring dłużny

Faktoring wierzytelnościowy to w praktyce pełna nazwa usługi, która nazywa się po prostu faktoringiem. Przykładowo, masz firmę, która świadczy jakiegoś rodzaju usługi. Wystawiasz fakturę z 60-cio dniowym terminem płatności, ale potrzebujesz pieniędzy, żeby zrealizować nową inwestycję.

Nie chcesz czekać na spływ należności od swojego Kontrahenta po wystawieniu faktury. Decydujesz się więc na przekazanie faktury wystawionej swojemu Klientowi do firmy faktoringowej (Faktora).

Od tego momentu to właśnie Faktor będzie czekał na opłacenie faktury od Twojego Kontrahenta a Ty otrzymasz gotówkę (80-90% wartości faktury) od Faktora praktycznie z dnia na dzień.

Faktoring dłużny, nazywany jest również faktoringiem odwróconym.  W praktyce to Ty – przedsiębiorca prowadzący działalność zaciągasz dług w firmie faktoringowej (u Faktora), który następnie spłacasz w wyznaczonym terminie.

W jakich przypadkach może mieć to miejsce i czy aby na pewno jest to uzasadnione?

Wyobraź sobie, że realizujesz kontrakt, który wymaga od Ciebie dostarczenia gotowego produktu w wyznaczonym terminie. Aby to było możliwe korzystasz z usług innych firm podwykonawczych, zamawiasz jakiś towar czy komponenty. Musisz za to zapłacić a akurat nie masz środków finansowych, żeby to zrobić.

Zwracasz się więc do Faktora, który pokrywa Twoje zobowiązania wobec dostawców/ Kontrahentów a Ty masz czas, żeby zebrać wszystkie środki. W ten sposób dajesz się postrzegać jako wiarygodny i rzetelny partner w interesach a to rzecz bezcenna.

2. Przejęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahenta:

 • Faktoring pełny (bez regresu)
 • Faktoring niepełny (z regresem)
 • Faktoring mieszany

Faktoring pełny – nazywany również bez regresu (czyli bez cofnięcia się w czasie) przenosi odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność dłużnika – firmy, na rzecz której wystawiłeś fakturę, na firmę faktoringową. Jeżeli zatem otrzymasz 80-90% zaliczki na poczet opłacenia faktury od firmy faktoringowej (Faktora), ale on nie otrzyma zapłaty za fakturę od dłużnika to nie musisz zwracać wypłaconej ci zaliczki.

Innymi słowy to Faktor dochodzi teraz swoich roszczeń od firmy, która miała opłacić fakturę. Już jego w tym głowa w jaki sposób odzyska tą należność. Z reguły tego typu transakcje faktoringowe, generujące wyższe ryzyko dla firmy faktoringowej są więc dodatkowo zabezpieczane ubezpieczeniem należności.

Zawrzeć je może faktor, któremu przedsiębiorca powierza należności. Jeśli przedsiębiorca wykupił ubezpieczenie już wcześniej, również może ono stanowić formę zabezpieczenia w faktoringu pełnym. Wtedy Faktor odzyskuje należności we współpracy z ubezpieczycielem lub zleca windykację należności. Ciebie to już nie dotyczy 🙂

Faktoring niepełny – nazywany jest również faktoringiem z regresem. W tym rodzaju faktoringu Faktor wypłaca Ci zaliczki za przekazane przez Ciebie faktury, ale w sytuacji, kiedy Twój Klient nie zapłaci w określonym terminie, będziesz musiał zwrócić otrzymaną kwotę. Ma to mimo wszystko swoje plusy. Chociażby takie, że nie przez okres pozostający do opłacenia faktury (np. 60 dni) masz gotówkę, którą możesz obracać. Faktor sprawdza również Twoich Klientów przed wypłatą pieniędzy. Ewentualna windykacja należności od Kontrahentów pozostaje już jednak po Twojej stronie.

Faktoring mieszany – to usługa, która zawiera w sobie zarówno elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Jako przedsiębiorca możesz w niej skorzystać z przeniesienia ryzyka niewypłacalności Kontrahentów na firmę faktoringową. Dotyczy ono jednak wierzytelności na określoną w umowie kwotę. Po jej przekroczeniu – ryzyko ponosisz Ty. Oznacza to, że do wysokości ustalonego limitu usługa pozostaje faktoringiem pełnym, a powyżej niej – faktoringiem niepełnym.

3. Formę jawności – informowania Twojego Kontrahenta o usłudze faktoringu:

 • Faktoring z cesją cichą
 • Faktoring z cesją jawną

Faktoring z cesją cichą – polega na tym, że Twój Kontrahent nie dowiaduje się o tym, że korzystasz z usług faktoringu. Po dokonaniu cesji wierzytelności to teraz Twój Faktor a nie Ty oczekuje teraz na zapłatę wierzytelności. Twój Kontrahent otrzymuje jedynie informację, żeby opłacić fakturę na inny wskazany numer rachunku bankowego i to wszystko. Nie masz obowiązku informowania go tym, że korzystasz z usług firmy faktoringowej.

Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem), gdzie firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika. Brak zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności powoduje bowiem, że faktor nie ma prawa dochodzić zapłaty od dłużnika!

Z tego względu faktoring z cesją tajną zwykle bywa stosowany względem Kontrahentów o dobrej sytuacji finansowej. Najczęstszym powodem, dla którego firma decyduje się na faktoring tajny jest przeważnie brak zgody dłużnika na cesję praw do wierzytelności.

Faktoring z cesją jawną – w tym przypadku to firma faktoringowa informuje Twojego Kontrahenta, że doszło do cesji wierzytelności i że teraz Faktor będzie oczekiwał na uregulowanie należności. Taka sytuacja ma kilka plusów. Po pierwsze faktor jest często w stanie zaproponować wydłużenie terminu opłacenia faktury co zapewne bardzo ucieszy Twojego Kontrahenta. Po drugie, Twój Kontrahent będzie pewnie bardziej zdyscyplinowany w kontekście uregulowania należności w terminie.

Powinien mieć bowiem świadomość, że Faktor będzie odnotowywał jakość współpracy z dłużnikiem w bazach udostępnianych na rynku między wszystkimi firmami faktoringowymi.  Faktoring z cesją jawną jest najpopularniejszą formą faktoringu na polskim rynku i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

4. Sposób korzystania z usługi faktoringowej:

 • Faktoring pojedynczy
 • Faktoring globalny
 • Limit faktoringowy

W faktoringu pojedynczym przekazujesz do sfinansowania przez Faktora tylko wybrane przez Ciebie faktury. To dla Ciebie idealne rozwiązanie w sytuacji, kiedy potrzebujesz tego rodzaju finansowania tylko od czasu do czasu.

Faktoring globalny – ma miejsce wtedy, gdy przekazujesz Faktorowi do sfinansowania wszystkie faktury wystawione Klientom, których zgłosiłeś do umowy faktoringowej. Możesz oczywiście zdecydować, które faktury mają zostać sfinansowane a które nie.

Jeżeli wystawiasz dużo faktur z długim terminem płatności, masz problemy ze ściąganiem należności i potrzebujesz wsparcia w usprawnieniu tego procesu to skorzystanie ze współpracy z Faktorem w formie limitu globalnego wydaje się w pełni uzasadnione.  

Limit faktoringowy – różni się od powyżej opisywanego limitu globalnego jednym istotnym elementem. Faktor sprawdził Twoją wiarygodność w wymienianych wcześniej bazach bankowych. Uznał, że jesteś wiarygodną firmą i przydzielił Ci określonej kwoty limitu faktoringowego. Do jej wysokości nie będzie Cię już ponownie weryfikował w żaden sposób.

Faktor nie zna jednak Twoich Kontrahentów, bo będziesz ich dopiero zgłaszał. Może się więc okazać, że pomimo limitu, jaki otrzymałeś nie będziesz mógł skorzystać z finansowania faktoringowego, ponieważ Twoi Kontrahenci zostali uznani za niesolidnych płatników. Warto wziąć to pod uwagę.  

5. Charakter prowadzonej współpracy z Kontrahentami:

 • Faktoring krajowy
 • Faktoring exportowy
 • Faktoring importowy

Faktoring krajowy – to taki który jest przeznaczony dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, tu prowadzących działalność. Oferują on swoje towary i usługi Kontrahentom także zarejestrowanym w naszym kraju. Faktoring krajowy może być oferowany w formie faktoringu pełnego, niepełnego, jak i mieszanego.

Faktoring exportowy – to usługa przeznaczona dla firm prowadzących działalność eksportową, sprzedających swoje produkty na rynki zagraniczne. W międzynarodowych kontaktach handlowych bardzo często występuje ryzyko związane przedłużającym się oczekiwaniem na realizację płatności. Dlatego możliwość przyspieszenia wpływu środków z wystawianych faktur jest w takim przypadku szczególnie pożądana przez przedsiębiorców. Faktoring eksportowy, podobnie jak krajowy, jest dostępny w formie faktoringu pełnego, niepełnego i mieszanego.

Faktoring importowy – to usługa dedykowana dla firm zajmujących się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski. W tym przypadku usługa opiera się na współpracy polskiej firmy faktoringowej z jej odpowiednikiem w kraju, z którego sprowadzane są produkty. Krajowy faktor wystawia gwarancje ochrony należności przysługujących zagranicznym dostawcom. Zapewnia tym samym wiarygodność i wypłacalność polskiego importera.

faktoring

Faktoring – korzyści i wady jego stosowania

Korzyści jakie możesz zyskać dzięki skorzystaniu z faktoringu jest całkiem sporo. Wad tej usługi znalazłem zdecydowanie mniej. Oto one:

Lepsze zarządzanie płynnością finansową.

Masz gwarancję bezpieczeństwa, że w razie problemów z brakiem gotówki na bieżące działania, zawsze możesz sfinansować fakturę i błyskawicznie uzyskać dostęp do zamrożonych w niej pieniędzy.

Pieniądze, które zarobiłeś z tytułu wykonanej usługi, czy skończonego projektu dzięki faktoringowi dostajesz praktycznie od ręki.

Szybkość dostępu do finansowania.

Jako przedsiębiorca doskonale wiesz, że czas to pieniądz. Korzystając z usług faktoringowych pieniądze mogą pojawić się na Twoim rachunku nawet w dniu wystawienia faktury! Obecne rozwiązania teleinformatyczne umożliwiają korzystanie całego procesu finansowania faktoringowego w pełni zdalnie.

Zyskujesz przewagę konkurencyjną we współpracy ze swoimi Klientami!

Dzięki temu, że możesz zaoferować swoim Kontrahentom dłuższe terminy płatności to oni chętniej zaoferują Ci kolejne zlecenia. Wasze relacje biznesowe będą z tego powodu zdecydowanie lepsze.

Masz możliwość otrzymania rabatów u swoich dostawców.

Często w negocjacjach handlowych cena towarów czy materiałów jest powiązana z warunkami płatności. Im więcej kupujesz u danego dostawcy, tym lepszą ceną jesteś w stanie od niego uzyskać. Ta sama zależność dotyczy terminów płatności. Im korzystniejszy termin płatności jesteś w stanie zaproponować swojemu dostawcy, tym większy rabat będziesz w stanie od niego uzyskać. To zmniejsza zaś Twoje koszty! Jeżeli uzyskany rabat przewyższa też koszty prowizji za usługę faktoringową, to tym bardziej nie ma się co zastanawiać 🙂

Faktoring nie zmniejsza Twojej zdolności kredytowej.

Badane są głównie przepływy finansowe Twojej firmy, ale ważniejsze jest z jakimi Kontrahentami współpracujesz. Z tego powodu często limit faktoringowy jaki możesz otrzymać może być wyższy niż wysokość kredytu bankowego. Wspomnę jeszcze, że nie potrzebujesz dodatkowych zabezpieczeń na transakcję faktoringową w przeciwieństwie do kredytu.

Zyskujesz opinię rzetelnego Kontrahenta w biznesie.

Twojej firmie nigdy nie brakuje pieniędzy na wykonanie nietypowych zleceń i uregulowanie należności. To bardzo Ci pomoże w budowanie marki solidnego partnera biznesowego w Twojej branży i na rynku, na którym działasz.

Bez problemu możesz skorzystać z faktoringu, jeżeli jesteś dopiero startującym przedsiębiorcą.

Na kredyt w porównywalnej wysokości raczej nie będziesz miał szansy ze względu na krótki staż działania na rynku. Banki niechętnie finansują startupy. Jeżeli Faktor pozytywnie zweryfikuje twoich Kontrahentów to będziesz mógł bez problemu otrzymać gotówkę z wystawionych faktur.

Możesz zdecydowanie zmniejszyć lub nawet wyeliminować ryzyko niewypłacalności swoich Kontrahentów.

W jaki sposób? Korzystając z usługi faktoringu pełnego przerzucisz ryzyko nieotrzymania zapłaty za wystawioną fakturę na firmę faktoringową. Jest to produkt nieco droższe rozwiązanie w porównaniu z faktoringiem niepełnym, ale to koszt pozbycia się ewentualnego ryzyka.

Możesz przenieść obowiązek monitorowania spłaty należności przez Twoich Klientów na firmę faktoringową.

Jest to możliwe w ramach usługi faktoringowej. W większości przypadków firmy faktoringowe mają dzisiaj zautomatyzowany proces monitorowania nadchodzących płatności. Przypominają Twoim Kontrahentom o nadchodzących płatnościach w systemach działających online do których Ty również możesz mieć wgląd. Dzięki temu możesz być na bieżąco.

Masz możliwość skorzystania z nieograniczone ilości gotówki 🙂

Oczywiście ograniczać Cię będzie suma na jaką wystawił faktury. W przeciwieństwie do kredytów bankowych w faktoringu wraz z rozwojem firmy, wzrostem sprzedaży oraz liczby i wartości wystawionych faktur, przedsiębiorca może korzystać z rosnącej puli środków.

Na koniec będziesz w stanie zauważyć jeszcze jedną korzyść płynącą ze stosowania faktoringu. Twoi Partnerzy biznesowi, powiadamiani o tym, że korzystasz z faktoringu stają się znacznie bardziej zdyscyplinowani w podejściu do płatności faktur 🙂 To nie jest moje subiektywne przekonanie. Takie wnioski płynące z badań, jakie zostały przeprowadzone na rynku przez wywiadownie gospodarcze.

Do tej pory pisałem tylko o korzyściach ze stosowania faktoringu.

Czy to oznacza, że nie ma on żadnych wad? Powiem szczerze, że miałem trochę trudności w znalezieniu wad tej usługi.

Jeżeli jednak do wad można zaliczyć dość wysokie koszty faktoringu to owszem – to może to być jedna z wad. Pytanie jednak co to znaczy wysokie koszty?

Jeżeli poniesienie tych kosztów jest mimo wszystko zrekompensowane uzyskaniem dodatkowych przychodów i wypracowaniem dodatkowych zysków to jest to dość mała wada.

Czy zwrot zaliczki otrzymanej wcześniej od Faktora może też być wadą? Można dyskutować. Skoro i tak firma obracała tymi środkami przez 60 czy 90 dni a teraz ma jest zwrócić, to również nie za bardzo “czuję“, żeby to była jakaś znacząca wada.

Faktoringiem nie można finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej. Tak. Zgadza się. Nareszcie mamy jakieś konkretniejsze wady 🙂

Na tym jednak katalog wad faktoringu z mojego punktu widzenia się kończy. 

Może Cię również zainteresować:

Z jakich kredytów dla swojej firmy możesz skorzystać?

Leasing – coraz popularniejsza forma finansowania

Faktoring – ile kosztuje?

Koszt faktoringu uzależniony jest przede wszystkim od konkretnego produktu, który wybierzesz. W niektórych produktach płacisz miesięczną opłatę za przyznany Ci limit faktoringowy. W innych płacisz dzienną prowizję od wartości sfinansowanej faktury. Jeszcze inny model polega na opłacaniu miesięcznej opłaty abonamentowej w ramach której nie ma tu ani opłat za finansowanie, ani opłat administracyjnych.

Od Ciebie zależy zatem w jakim modelu chciałbyś korzystać z usługi faktoringowej. Oferty faktorów różnią się od siebie, więc warto przeanalizować kilka różnych propozycji. Tak czy inaczej poza ceną samej usługi, należy zwrócić uwagę także na pozostałe opłaty w ramach podpisywanej umowy a są nimi:

 1. Odsetki od udzielonej zaliczki, pobierane w trakcie korzystania z niej, czyli od dnia wypłaty do czasu rozliczenia faktury objętej finansowaniem,
 2. Główną część odsetek stanowi stawka WIBOR, po której instytucje finansowe pożyczają sobie pieniądze,
 3. Do stawki WIBOR dodawana jest marża faktora. Najczęściej ustalana jest na poziomie od 0.2% do 4% w skali miesiąca. Podkreślę jeszcze raz w skali miesiąca, przy czym górne stawki opłaty dotyczą raczej małych kwot faktur i firm działających często w pełni zdalnie.

Z racji tego, że faktury są opłacane przez Kontrahentów w ciągu kilkudziesięciu dni, (30, 60, 90 lub więcej) bardzo wiele firm faktoringowych stosuje już model dziennego naliczania opłat za finansowane faktury. Klient płaci wtedy tylko za rzeczywisty czas korzystania ze środków Faktora np. za 34 dni.

Nie jest to jeszcze standardem i warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem firma faktoringowa z którą chcemy nawiązać współpracę nie stosuje rozliczeń w trybie miesięcznym. Wtedy ta sama faktura opłacona po 34 dniach kosztowałaby nas prawie dwukrotnie więcej! Taki Faktor naliczyłby bowiem opłaty za dwa rozpoczęte miesiące korzystania z usługi.

Reasumując, koszt finansowania w ramach faktoringu jest trochę wyższy niż koszt kredytu w rachunku bieżącym firmy. Faktoring zawiera w sobie jednak kilka dodatkowych usług, które usprawniają płatności faktur. Przy tym jest o wiele łatwiejszy w uzyskaniu, ponieważ nie wymaga przedstawiania zabezpieczeń a środki na finansowanie działalności trafiają do przedsiębiorcy zdecydowanie szybciej.

Do jakich firm możesz się wybrać po faktoring?

Jeżeli poszukujesz firmy faktoringowej to rekomenduję Ci zacząć od przejrzenia strony Polskiego Związku Faktorów. Znajdziesz tam wykaz firm faktoringowych, które funkcjonują na naszym rynku i jednocześnie są zrzeszone w Polskim Związku Faktorów.

Jest ich aż 21 a wśród nich zarówno banki jaki i wyspecjalizowanych spółki faktoringowe. Poniżej wymieniam wszystkie z nich.

firmy udzielające faktoring

firmy udzielające faktoring


Oszczędź czas i skorzystać z faktoringu w pełni online!

Możesz to zrobić wchodząc na tą stronę, gdzie znajdziesz więcej informacji lub klikając poniższy przycisk.

Jeżeli transakcja faktoringowa jest bardziej złożona i wymaga indywidualnych konsultacji, to zapraszam Cię do kontaktu bezpośrednio ze mną.


Faktoring dla firm – podsumowanie

Brak płynności finansowej jest podstawowym powodem ogłaszania upadłości większości firm. Wypracowany zysk “na papierze”, czy duże obroty nie zastąpią “żywej gotówki”, w żadnej firmie.

Żeby poprawić swoją płynność finansową lub jej nie stracić zastanów się poważnie nad skorzystanie z faktoringu. Ta usługa może Ci pomóc na wiele sposobów.

Jeżeli jednak jakieś aspekty przedstawionego tematu budzą Twoje wątpliwości, nie wiesz, jak podejść do tego tematu to zapraszam Cię do bezpośredniego kontaktu.

Pomogę Ci “ogarnąć faktoring” 🙂 

Mam nadzieję, że informacje, które przedstawiłem będą dla Ciebie przydatne i wykorzystasz je w swojej firmie. Jeśli tak to daj mi proszę o tym znać w komentarzu poniżej.

Pozdrawiam

Paweł

Odbierz dostęp do 30 profesjonalnych narzędzi!

Wśród nich Checklisty do Kredytu Hipotecznego, kalkulatory Excel oraz rekomendowane kalkulatory Online!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.