Płynność finansowa, płynność i jeszcze raz płynność! To zawsze był i jest najważniejszy czynnik, który pozwala przetrwać, prawidłowo funkcjonować i rozwijać się każdej firmie. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdy skutki pandemii dają się boleśnie we znaki wszystkim przedsiębiorcą.

Pożyczka z oprocentowaniem 0% dla firm! – skąd się wzięła?

Pożyczka płynnościowa z oprocentowaniem 0% – to produkt finansowy, który powstawał w ramach działań, przygotowywanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Jej podstawowym celem jest poprawa płynności finansowej małych i średnich firm.

To pomoc dla tych firm, które z powodu epidemii koronawirusa i wdrożonych ograniczeń administracyjnych znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Łącznie z programu Inteligentny Rozwój (POIR) na poprawienie płynności przedsiębiorstw przeznaczono 400 milionów złotych. Głównie na:

 1. Pokrycie bieżących potrzeb finansowych firm,
 2. Uregulowanie należności wobec kontrahentów,
 3. Opłacenie wynagrodzeń pracowników.

Maksymalnie przedsiębiorca może pozyskać do 15 mln zł, ale, co szczególnie ważne, nie jest wymagany wkład własny i nie zostanie naliczone oprocentowanie! To oznacza, że spłacić trzeba będzie tylko pożyczony kapitał (bez odsetek).

Poniżej przedstawię szczegóły tego instrumentu finansowania dla firm.

Według mnie kwota przeznaczona na ten program (400 mln zł) to dobry kierunek działań. Jest ona jednak dalece niewystarczającą w porównaniu z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami wielu przedsiębiorców.

Ministerstwo dopuszcza jednak zwiększenia budżetu środków przeznaczonych na ten program pomocowy.

Wsparcie ze strony Rządu i Banku Gospodarstwa Krajowego powinno iść dalej w kierunku zapewnienia firmom tego rodzaju finansowania na jeszcze większą skalę.

Kredyt na firmę – co musisz wiedzieć, zanim go zaciągniesz?

Pożyczka z oprocentowaniem 0% dla firm! – najważniejsze cechy

Rozwiązanie, o którym czytasz to zupełnie nowy produkt na naszym rynku. No bo i sytuacja wymaga zupełnie nowego podejścia. Poniżej, syntetycznie w punktach wymieniam najważniejsze parametry tego produktu.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jeszcze więcej, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną na: jakfinansowac@gmail.com Pomagam przedsiębiorcą w pozyskaniu tego rodzaju finansowania.

 1. Okres prowadzonej działalności firmy – od 1 miesiąca, preferowany staż 12 miesięcy
 2. Max kwota pożyczki – 15.000.000 zł
 3. Oprocentowanie standardowe w skali roku – 0%
 4. Prowizja banku finansującego (BGK) od przyznanej kwoty – 0%
 5. Prowizje instytucji pośredniczących od przyznanej kwoty – 5%
 6. Karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomieni a pożyczki
 7. Wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
 8. Max okres trwania pożyczki – 72 miesiące (6 lat)
 9. Zabezpieczenie – do 100.000 zł poręczenie wnioskodawcy, powyżej 100.000 zł nieruchomość
 10. Celem pożyczki jest poprawa płynności. Wydatki na: towar, wynagrodzenia, czynsz, usługi stałe, paliwo, pozostałe koszty bieżące
 11. Forma rozliczenia środków – Dokumenty potwierdzające poniesione koszty wraz z potwierdzeniami przelewu
 12. Okres rozliczenia pożyczki – max do 12 miesięcy
 13. Weryfikacja dochodu klienta – weryfikacja obejmuje przede wszystkim 2019 r
 14. Zaświadczenie ZUS i US – Potwierdzenie braku zaległości do 02.2020
 15. Minimalny oczekiwany dochód firmy w skali miesiąca – dwukrotność prognozowanej raty kredytu

Pożyczka z oprocentowaniem 0% dla firm – zasady przyznawania

Pożyczki będą połączone z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów.

Pożyczki będą udostępniane przedsiębiorcom w całym kraju przez wybranych przez BGK pośredników finansowych, np. fundusze pożyczkowe.

Wnioski o pożyczki można składać już od 04 maja 2020 r i będą one udzielane do końca 2020 r.

Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych zasad, które należy wziąć pod uwagę podczas wnioskowania o pożyczkę płynnościową z oprocentowaniem 0%.

 1. Forma prawna prowadzonej działalności wnioskodawcy to jedna z niżej wymienionych:
 • Jednoosobowa działalność,
 • Spółka jawna,
 • Spółka cywilna,
 • Spółka z.o.o
 1. Forma podatkowa prowadzonej działalności to:
 • Księga przychodów i rozchodów,
 • Ryczałt,
 • Pełna księgowość.
 1. Pożyczka do kwoty 100 000 zł nie wymaga żadnego zabezpieczenia rzeczowego

W praktyce oznacza to, że jedynym zabezpieczeniem pożyczki udzielanej do kwoty 100 tys. zł będzie weksel wnioskodawcy i poręcznie małżonka (w przypadku braku rozdzielności majątkowej).

 1. Pożyczka powyżej kwoty 100 000 zł wymaga zabezpieczenia rzeczowego na pierwszym miejscu.

Mówimy tutaj o nieruchomości, na którą można wpisać hipotekę, celem zabezpieczenia spłaty pożyczki. Może to być Działka budowlana, Mieszkanie, Dom, Lokal użytkowy, a nawet nieruchomości osoby trzeciej. Ważne jest to, żeby na wskazanej nieruchomości nie znajdował się żaden wpis hipoteczny.

 1. Maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 25% przychodu za 2019 r.
 2. Dochód miesięczny musi stanowić minimum dwukrotność prognozowanej raty pożyczki

Na przykładzie w dalszej części artykułu pokażę dokładnie sposób wyliczenia dostępnej kwoty pożyczki płynnościowej.

W przypadku spółki cywilnej – zobowiązania prywatne obejmują wspólników a w przypadku z o.o. zobowiązania prywatne obejmują członków zarządu

Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju zobowiązaniach prywatnych przedsiębiorcy. Mają one bowiem wpływ na ocenę jego zdolności finansowej przy ubieganiu się o pożyczkę płynnościową.

Z jakich kredytów dla swojej firmy możesz skorzystać?

Pożyczka z oprocentowaniem 0% dla firm – co jest sprawdzane przed jej przyznaniem?

Zanim pożyczka płynnościowa zostanie przyznana, sprawdzane są głównie wyniki finansowe przedsiębiorcy oraz jego zobowiązania (w tym zobowiązania prywatne).

Co ważne, wyniki finansowe są analizowane przede wszystkim w oparciu o zamknięty poprzedni rok 2019!

Co dokładnie i w jaki sposób jest weryfikowane?

 1. Wyniki finansowe za 2019 r. są sumowane z amortyzacją za 2019 r. i dzielone przez 12 miesięcy,
 2. Sumowana jest łączną wysokość rat zobowiązań firmowych,
 3. Limity odnawialne w rachunkach do zdolności pożyczkowej liczone są jako 2%,
 4. Raty łączne zobowiązań prywatnych liczone są jako 50%,
 5. Raty łączne zobowiązań prywatnych wszystkich członków zarządu (sp. z o.o.) liczone są jako 50%,
 6. LTV nieruchomości (wartości pożyczki/wartości zabezpieczenia) powinna wynosić do 60%.

Jeżeli ilość dotychczasowych informacji trochę Cię już przytłoczyła, to nie przejmuj się. Faktycznie, jest całkiem sporo kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę. Pamiętaj tylko, że nie musisz tego wszystkiego dokładnie wiedzieć, bo od tego jestem właśnie ja. Skontaktuj się ze mną na: jakfinansowac@gmail.com

Analizuję wyniki finansowe przedsiębiorców na co dzień i pomagam „okiełznać” wszystkie informacje w taki sposób, aby przedsiębiorca mógł się skupiać na biznesie. Moje zadanie polega na tym, aby pozyskać dla niego finansowanie.

Dokładnie w ten sam sposób wygląda to w przypadku instrumentu finansowego, który opisuję.

Pożyczka z oprocentowaniem 0% dla firm – czy firma ją otrzyma? Przykład.

Przykłady najbardziej przemawiają, więc pozwól, że na zakończenie tego wpisu posłużę się jednym z nich. To praktyczne zastosowanie powyższych zasad i kryteriów, podczas starania się o pożyczkę płynnościową oprocentowaną na 0%.

Przykład: wnioskowana kwota pożyczki dla firm = 360 000 zł, oprocentowanie 0%

Rata miesięczna (przy 72 mc) – 5.000 zł

Przychód klienta – 1.500.000 zł

Dochód klienta za 2019 r. – 180.000 zł plus amortyzacja 60.000 = 240.000 / 20.000 miesięcznie

Łączne zobowiązania miesięczne kredytów firmowych ratalnych – 5.000 zł

Łączna kwota limitów w rachunku – 100.000 zł x 2 % = 2.000 zł

Łączne zobowiązania kredytów prywatnych ratalnych – 4.000 zł x 50% = 2.000 zł

Zabezpieczenie – dom o wartości 600.000 zł

Czy firma ma zdolność finansową na otrzymanie pożyczki z oprocentowaniem 0%?

Rata miesięczna pożyczki (przy 72 mc) – 5.000 zł

Dochód klienta za 2019 r. = 20.000 zł dochód

Łączne zobowiązania = 9.000 zł

Wniosek: klient posiada zdolność na poziomie dwukrotności raty pożyczki.

Zabezpieczenie = dom o wartości 600 000 x 60% = 360 000 zł

Pozytywna ocena dostępności pożyczki dla Klienta 🙂

JEREMIE – pożyczka dla firmy w polskich złotych od 1,23% rocznie!

Pożyczka z oprocentowaniem 0% dla firm – podsumowanie

Niewątpliwie pożyczka płynnościowa z oprocentowaniem 0% dla firm jest bardzo atrakcyjnym źródłem finansowania. Nie spłaca się w ogóle odsetek od pożyczonej kwoty, można ją zaciągnąć na 6 lat i nie wymaga wkładu własnego przedsiębiorcy.

Pewnym ograniczeniem jest z pewnością konieczność przedstawienia nieruchomości na zabezpieczenie powyżej kwoty 100 tys zł. 

Pula środków (400 mln zł) w skali całego kraju nie jest imponująca. Liczę na to, że zostanie ona zdecydowanie zwiększona, ponieważ zapotrzebowanie na tego rodzaju finansowanie dla firm jest bardzo duże. 

Jeżeli chcesz zawnioskować o pożyczkę płynnościową z oprocentowaniem 0% dla firm, skontaktuj się ze mną na jakfinansowac@gmail.com

Zajmę się w Twoim imieniu całym procesem pozyskania finansowania. Zajmuję się tym na co dzień. I to skutecznie.

Pozdrawiam

Paweł

Odbierz dostęp do 30 kalkulatorów i checklist

Oblicz ratę kredytu, wzrost wartości Twojej nieruchomości i wiele, wiele więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.